Český Univerzitní Institut   os

kurz jazyka pro ukrajinske studenty

Podporujeme zahraniční studenty v České republice

Pomáháme

• s výběrem základní školy/střední školy/vyšší školy/vysoké školy a její fakulty/

• s výběrem odpovídajícího ubytovacího zařízení dle typu a místa studia

• se zajištěním souboru otázek a zadání k talentovým zkouškám na uměleckých školách

• při jednání s orgány státní správy a úřady v České republice

Vyřizujeme

• na základě plné moci nostrifikaci jakéhokoliv stupně vzdělání

• komplexní zdravotní pojištění

• opencard

• ISICcard

Zajišťujeme

• na základě plné moci podpis smlouvy o studiu

• na základě plné moci podpis smlouvy o ubytování

• na základě plné moci přihlášení ke studiu na středních školách

• na základě plné moci přihlášení ke studiu na vysokých školách

• na základě plné moci zápis ke studiu na vysokých školách

• odeslání dokumentů potřebných pro vydání víza (studentovi)

• doručení studentských prací k talentovým zkouškám na všech uměleckých školách

kurzy českého jazyka pro zahraniční žáky základních a studenty středních škol

• poznávací pobyty v České republice s kurzy českého jazyka organizujeme ve spolupráci s vysokými školami v České republice

• kurzy českého jazyka pro zahraniční studenty jako přípravu ke studiu na vysokých školách

Pořádáme

• kulturní akce pro zahraniční studenty

• exkurze pro zahraniční studenty

Podporujeme

• finančně partnerské školy

• sportovní a zájmovou činnost mládeže

Český univerzitní institut podporuje zahraniční studenty na všech úrovních vzdělání od základních škol po doktorandská studia na univerzitách.

Kurzy českého jazyka

Jsme Vaše Plus CZUI

Roční kurzy českého jazyka

✶ Pololetní (semestrální ) kurzy

✶ Měsíční intenzivní kurzy

Denní poznávací kurzy

Podrobné

✦ Doprava z letiště zdarma

Mimoškolní aktivity zdarma

✦ Seriozní a lidský přístup

Poradenství vždy zdarma

Podrobné